A’kzie

1512565_702247076476658_1625621719_n.jpgA’kzie vzw
Verenigingen waar armen het woord nemen.”

“Ah ik zie” in combinatie met “actie”. Mensen komen bij ons tot inkeer, beseffen hoe verkeerd hun situatie is en blijven niet bij de pakken zitten. Wij gaan over tot actie.

Armoede is meer dan geen geld hebben.
Armoede heeft effect op alle aspecten in een leven.
Een mens in armoede moet als een MENS behandeld worden!

Alleen wie zelf armoede ervaren heeft kan ten volle begrijpen wat dit inhoud, maar de strijd tegen armoede moet samen gestreden worden!

Daarom vormt de tandemwerking tussen vrijwilligers die in armoede leven en andere vrijwilligers de basis in onze werking. Vanuit de samenwerking en ervaringskennis zoeken we naar duurzame en structurele oplossingen, zowel in de bestaande hulp- en dienstverlening, als ruimer in de beleidsstructuren. Via vorming, getuigenissen en overleg treden we in dialoog met zowel het beleid als met de bevolking.

Onze werking is gebaseerd op zes armoede criteria.

 1. Armen verenigen zich
  Ons doel is het maatschappelijk isolement te doorbreken. Daarom zijn zowel mensen met als mensen zonder armoede ervaring bij ons welkom. We werken samen met andere instanties die zich tot kansarmen richten.
 2. Armen het woord geven
  We streven ernaar om gunstige voorwaarden te schappen om mensen in armoede het woord te laten. Zij moeten een volwaardige gesprekspartner vormen in de samenleving.
 3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
  We willen de maatschappij bewust maken van de gelijkwaardigheid van mensen in armoede en mensen niet in armoede. We ondersteunen mensen in hun groeiproces om hun burgerrechten volwaardig te kunnen opnemen.
 4. Werken aan verandering van maatschappelijke structuren
  We volgen het beleid op de voet en evalueren maatschappelijke structuren. We bevorderen de contacten met verantwoordelijken van de samenleving en stimuleren de betrokkenheid van mensen in armoede bij het beleid. Zo worden wij betrokken in het opstellen van het armoedebeleidsplan van de stad.
 5. Dialoog en vorming
  Door samen in gesprek te gaan met andere organisaties en het beleid hopen we dat er echt iets kan veranderen. Via onze vormingsactiviteiten en kennisuitwisseling leggen we uitsluiting en vooroordelen bloot en streven we naar meer solidariteit.
 6. Armen blijven zoeken
  Met extra aandacht voor de meest geïsoleerde mensen in armoede, want armoede is niet altijd zichtbaar!